Tot ieders verassing ging het kabinet Rutte-IV op Prinsjesdag toch overstag met het instellen van prijsplafonds op elektriciteit en gas, waar de oppositie al het hele jaar op had aangedrongen. De aangekondigde verlaging van de energiebelasting, gaat niet door*.

De exacte plannen werden op 4 oktober bekend gemaakt. De regering wil voor een doorsnee-energieverbruik (2900 kWh elektriciteit en 1200 m3 gas) aan maximumprijzen van 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit en 1,45 euro per kubieke meter gas. Die prijzen komen ongeveer overeen met de energieprijzen van vΓ³Γ³r de Russische inval in OekraΓ―ne. Daarnaast komen ook bedrijven en zzp-ers met een laag verbruik in aanmerking voor compensatie. Het kabinet studeert nog op een tegemoetkoming in de energiekosten van energie-intensieve bedrijven.

De regering past het verschil met de marktprijzen bij door de energieleveranciers te betalen. Feitelijk subsidieert de regering de elektriciteit- en gasprijzen daarmee tot aan de gestelde...