Kent u de Europese begrotingsregels nog? Die zijn vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact, de verzameling begrotingsafspraken die EU-landen met elkaar hebben gemaakt. Sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020 zijn die begrotingsregels buiten werking gezet. Maar de overheidsfinanciën in vrijwel alle Europese landen hebben de afgelopen jaren een behoorlijke klap gekregen.

Naar verwachting worden de begrotingsregels in 2024 weer van kracht. Als die naar de letter zouden worden nageleefd, zal dat voor de meeste EU-landen leiden tot forse bezuinigingen of belastingverhogingen, met aanzienlijke economische consequenties. Noord-Europese landen kunnen ook weer tegenover Zuid-Europese landen komen te staan.

De begrotingsregels stellen dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en dat de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp. Volgens het IMF hadden in 2022 14 van de 27 EU-landen hogere...