Terwijl mensenrechtenorganisaties deze herfst waarschuwden voor toenemende onderdrukking van klimaatwetenschappers en milieuactivisten in Egypte, waar op 7 november de jaarlijkse VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) aftrapte, maakten deelnemers aan deze bijeenkomst alvast ambitieuze plannen. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat sloten Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Unie, en de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko Nasser Bourita half oktober een duurzaamheidspact om de samenwerking op het gebied van klimaatverandering en hernieuwbare energie te intensiveren.

Met dit akkoord begon, beloofde Timmermans, ‘een ontwikkeling’ die ‘de toekomst van Afrika en Europa verbindt in een ‘lotsbestemming van duurzame groei en een antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag’. Bijna jaloers sprak de vicevoorzitter over de natuurlijke bronnen van het dichtstbijzijnde buurland van de EU. ‘Ik geloof dat het potentieel van Marokko op het gebied van...