Hoe hardnekkig het probleem van de oude bestuurscultuur is, bleek deze week weer tot drie keer toe. Eerst werd bekend dat hypotheekverstrekkers toch inzage krijgen in de studieschulden van ex-studenten die een huis willen kopen, terwijl alle betrokken partijen die zes jaar geleden het omstreden schuldenstelsel erdoor duwden – met de VVD van Mark Rutte en GroenLinks van Jesse Klaver voorop – bij hoog en bij laag beweerden dat dat nooit zou gebeuren. Gevolg: terwijl alle politieke partijen behalve de VVD inmiddels zeggen dat ze van het leenstelsel af willen, wordt het op de valreep voor jonge mensen nóg moeilijker gemaakt om een huis te kopen.

Des te verbijsterender was het dat VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis met geveinsde verbazing twitterde: ‘Hoe kan dit nu? Dit zouden we niet gaan doen. Wij willen juist dat starters makkelijker een huis kunnen kopen, niet moeilijker.’ Waarop PG Kroeger, die als hoofdredacteur van ScienceGuide het leenstelsel-debacle op de voet volgde, snedig...