‘Een partij zonder debat is als saté zonder saus. Het kan wel, maar het is niet zo lekker,’ zei wijlen VVD-voorzitter Henry Keizer in 2014 bij zijn aantreden. Met Mark Rutte als politiek leider zaten de liberalen al een paar jaar stevig in het centrum van de macht en, dronken van het succes, lieten ze het debat binnen de partij verstommen.

Keizer beloofde een toekomstbestendige partij met meer zetels en leden. Hij voegde lokale afdelingen samen en brak de gewesten af. Daarmee verdwenen de machtige partijbaronnen die als voorzitters van de Kamercentrales af en toe met opgeheven vinger de partijtop de les lazen.

Het debat binnen de partij verdween en de stille onvrede groeide. Duizenden leden liepen weg, concludeerde een interne evaluatiecommissie in 2019. Ze ervoeren geen ‘nestgeur’ meer bij de partij en de nog actieve leden voelden zich vaak nauwelijks gehoord. De evaluatie werd niet naar de leden gestuurd, er werd nooit over gedebatteerd.

‘Het lukte me niet om...