Tijdens een plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 1 maart 2016 wreef GroenLinks-senator Frits Lintmeijer de toenmalige staatssecretaris voor Media Sander Dekker (VVD) ‘een echt structureel probleem’ onder de neus: de vele politieke benoemingen in bestuur en toezicht van het Nederlandse publieke omroepbestel (NPO), waar mensen met ruime ervaring in de media toch meer voor de hand hadden gelegen.

Lintmeijer ging terug tot 1994, toen de minister van – toen nog – Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur PvdA-coryfee André van der Louw benoemde tot voorzitter van de NOS, ‘in een periode dat het ministerie van OCW louter uit PvdA-bewindslieden bestond’. Van der Louw werd benoemd door zijn partijgenoot Hedy d’Ancona.

Daarna ging het van kwaad tot erger. November 1997: D66-staatssecretaris Aad Nuis benoemde zijn partijgenoot Gerrit-Jan Wolffensperger tot Van der Louws opvolger. Wolffensperger werd in 2003 opgevolgd door de CDA’er Harm Bruins Slot, benoemd door...