Nederland kent vanaf volgend jaar een cybercommando. Maar aan welke regels en grenzen is deze eenheid gebonden? Deze vragen zorgden op Prinsjesdag voor een unicum…

Cyberleger. Dit jaar staat het woord voor het eerst in de Miljoenennota. Nederland wil militair de vijand te lijf in cyberspace. Niet alleen defensief, maar ook offensief. Met wapens die we zelf ontwikkelen of elders kopen. Maar wat zijn daarvoor de regels? Bieden de Nederlandse wet en het internationaal recht daarvoor voldoende houvast? In de regeringsplannen belooft minister Hennis van Defensie dat ze in januari 2015 met antwoorden komt waarbij ze specifiek verwijst naar de dilemma’s die we eerder schetsten in Vrij Nederland.

Hennis moet wel, want vanaf volgend jaar kent het Nederlandse leger een cybercommando waar zo’n tweehonderd man komen te werken. Een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf leidt op dit moment al vijftien cybersoldaten op. Het klinkt logisch, gezien de capaciteit die andere landen opbouwen. En...