Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft in mei 2018 nieuws. Ze maakt bekend dat de subsidiepot Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) succesvol is en dat er een opvolger is. Kaags ministerie heeft via de FDOV projecten gefinancierd in ontwikkelingslanden die ervoor moeten zorgen dat arme mensen beter toegang krijgen tot gezond voedsel, boeren een hoger inkomen verdienen en de landbouwsector zich verder ontwikkelt. Dat is gelukt, zo claimt het ministerie in een nieuwsbericht. De subsidiepot realiseerde ‘meer dan vijftig projecten die de leefomstandigheden van heel veel mensen hebben verbeterd’.

Kaags ministerie heeft sinds de start in 2012 ruim 100 miljoen euro uitgegeven via de FDOV. Het geld ging naar ontwikkelingsprojecten van zogeheten publiek-private partnerschappen waarin niet alleen overheden, kennisinstellingen en ngo’s een rol spelen, maar ook bedrijven. Het is regeringsbeleid om het bedrijfsleven meer bij...