Wie kansengelijkheid in het onderwijs een warm hart toedraagt, ontkomt niet aan frustratie, aangezien het onderwerp al jaren hoog op de publieke en politieke agenda staat, maar de ongelijkheid ondertussen eerder toe- dan afneemt. Zo ook Louise Elffers, die zich al vijftien jaar met het thema bezighoudt. ‘Ik wil eigenlijk niet dat dit gesprek wéér gaat over het schooladvies en of de eindtoets daarbij al dan niet leidend moet zijn,’ grijpt ze in tijdens het interview. ‘We moeten de discussie veel breder trekken.’

Reden voor Elffers om het verschijnsel grondig door te lichten in haar nieuwe boek Onderwijs maakt het verschil, dat 4 mei verschijnt bij Walburg Pers. In haar informatiedichte analyse ontleedt Elffers wat kansengelijkheid nu eigenlijk is, hoe de kansen verdeeld zijn in Nederland en hoe de discussie over het thema vertroebelt.

Tegelijkertijd laat ze zien dat er wel degelijk oplossingen voorhanden zijn, ook zonder een ingrijpende stelselwijziging. En daar komt de...