Twitter, Youtube, internet of sms waren er nog niet in 1962 toen de Duitse socioloog en politicoloog Jürgen Habermas zijn boek over de geschiedenis van de ‘polis’, het publieke domein, publiceerde. Maar het is desondanks nog niet verouderd.

Een boek uit 1962 over wat nu ‘media’ en ‘communicatie’ wordt genoemd, maar toen ‘het publieke domein’ heette, moet wel hopeloos verouderd zijn. In Jürgen Habermas’ Der Strukturwandel der Öffenlichkeit, dat nu door Jabik Veenbaas is vertaald als De structuurverandering van het publieke domein, wordt de televisie wel genoemd, maar veel meer ook niet. Laat staan dat de digitalisering, Twitter, sms, Youtube, videocamera’s op de openbare weg of afluisteren ter sprake komt – ook al schreef Habermas in 1990 een uitvoerig nieuw voorwoord.

Toen de verlichte minister Necker onder Lodewijk XVI in 1774 de euvele moed had de omvang de staatsschuld openbaar te maken vloog hij er snel uit.

Tot zijn kern teruggebracht gaat het boek...