Interview / Oud-minister Winnie Sorgdrager

Winnie Sorgdrager, minister van Jus-titie in het eerste paarse kabinet, is naast lid van de Raad van State ook lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). Dat orgaan van de Raad van Europa brengt rapporten uit over discriminatie in de lidstaten. In februari was Nederland aan de beurt; Sorgdrager was niet bij de samenstelling van het rapport betrokken.

Uit het onderzoek sprak grote zorg over de verharding van het debat in Nederland. Politici zouden verantwoordelijk zijn voor de ‘islamofobie’ in het land. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wordt in dit verband met name genoemd. Andere partijen krijgen het verwijt dat stigmatiserend en soms ronduit racistisch taalgebruik gericht tegen moslims onweersproken blijft.

De reacties op het rapport waren wisselend. Linkse partijen en moslimorganisaties herkenden zich in de conclusies, de VVD was kritisch. De PVV hield zich opvallend genoeg stil. In een officiële...