Dat de wereld met rasse schreden wordt bevolkt door professionals die in alles deskundig zijn is niet over het hoofd te zien. Wat is dan nog de rol van de burger met zijn gewone verstand?

Het behoort tot de wonderen van de taal dat een woord twee of drie totaal verschillende betekenissen kan hebben. Ze lijken in heel verschillende werelden te zijn ontstaan. Alles hangt af van de context waarin het wordt gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval met een woord als ‘amateur’. Dat heeft in de ene context een positieve, en in de andere een ongunstige klank: in de ene betekenis is het iemand die een vak zonder pretentie, uit liefhebberij, uitoefent. In de andere betekenis is een dilettant of amateur een prutser, iemand die zonder verstand van zaken te werk gaat.

Vakidioot

Er bestaat nog een derde categorie amateurs of dilettanten, te vinden in de literatuur. Dan is een amateur een soort universele geest, die door een optimistisch temperament in staat wordt gesteld vele dingen te...