Het grote voordeel van een bondgenootschap is vooral dat het een soort bijstandsverzekering is. Als je door een ramp getroffen of door gevaar bedreigd wordt, hoef je er niet alleen voor op te draaien maar schiet het bondgenootschap te hulp.

Bijkomend voordeel is dat er vaak één land de sterkste en de beste is. Die regelt dan ook intern de boel en bewaart de orde op de apenrots. Dat gebeurt niet altijd belangeloos: de sterkste aap heeft niet altijd dezelfde ideeën over recht en vrede als de rest, maar als klein aapje neem je dat dan maar voor lief, want de orde en de veiligheid zijn je uiteindelijk meer waard.

Een bondgenootschap is een contract: je levert een stuk van je vrijheid in, en je krijgt er een stuk zekerheid voor terug.

Koek en ei

Met Donald Trump in het Witte Huis lijkt de orde op de apenrots weggeslagen. Amerika is nog steeds de sterkste aap, maar de collectieve zekerheid is minder dan ooit. Zelfs het interne leiderschap van de VS (en vriendjes) is niet meer...