Dat de woningnood ook positieve effecten kan hebben bleek deze week, toen Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer voor elkaar kreeg waar het CDA, de SP en de PVV al jaren tevergeefs op aandringen: het Engels als voertaal in het hoger onderwijs wordt teruggedrongen. Althans: dat is de bedoeling. Nu de universiteiten en hogescholen overstromen van de internationale studenten, speciaal geworven door onderwijsinstellingen die zich enthousiast als internationale speler willen profileren en er bovendien goed aan kunnen verdienen, wordt de woningnood onder studenten tot zo’n grote hoogte opgestuwd dat de Tweede Kamer zich eindelijk realiseert dat de minister moet ingrijpen.

Zo ontstond er afgelopen week een meerderheid voor een motie waarin Omtzigt minister Robbert Dijkgraaf opriep om strengere regels te ontwikkelen voor het aanbieden van Engelstalige opleidingen, en die ook daadwerkelijk te handhaven. Hogescholen en universiteiten zijn de afgelopen jaren zo geestdriftig bezig geweest met...