De ontkerkelijking van de Europese samenleving zet gestaag door terwijl buiten Europa de invloed van de religie steeds groter wordt. ‘Hoe houdt het seculiere Europese zich daaronder?’, vroeg Hans Boutellier zich af.

‘Van God los’ zijn is een uitermate effectieve uitdrukking. Wanneer hij wordt gebruikt veroorzaakt dat zonder meer enige schrik. Ook al geloven we niet in God, van God los willen we niet zijn. Grauwe bandeloosheid, vandalisme en criminaliteit, daar staat het voor. Hans Boutellier wil duidelijk profiteren van deze schrik-betekenis van ‘van God los’ wanneer hij zijn boek Het seculiere experiment de ondertitel geeft ‘Hoe we van God los gingen samenleven’. Met het gebruik van die uitdrukking wil Boutellier de ernst van de ontkerkelijking duidelijk maken: het is echt heel ingrijpend wat er de laatste vijftig jaar, sinds de jaren zestig, is gebeurd. Niet dat hij die ernst negatief interpreteert en de secularisering betreurt. Hij ziet wel problemen, maar ‘een...