Ese, de hoofdpersoon van Minke Douwesz derde roman Het laatste voorjaar, is het prototype van iemand die bewust leeft. Over alles wat ze doet, heeft ze nagedacht of het wel klimaat- en milieuvriendelijk is. Ze noemt zichzelf niet zonder humor een ‘eco-staliniste’. Dat is iemand die er niet meer in gelooft dat mensen uit vrije wil iets tegen de klimaatverandering zullen doen. Daar zal de knoet voor nodig zijn.

Ze is ook iemand die, via de pen van Minke Douwesz, er niet omheen draait wanneer ze het over zichzelf heeft: ze vindt zichzelf ‘een overgevoelig wezen’ dat zich ‘overmatig’ zorgen maakt over de grote wereldproblemen, de teloorgang van de bossen, de aanhoudende mestfraude, de zeespiegelstijging. En vooral de hovaardij van mensen die denken naar eigen goeddunken over de wereld te kunnen beschikken: ‘Het zien van een mooie boom, een houten tuinhekje, een roodborst, bood vreugde. Maar onderliggend was ze vervuld van een gevoel van zinloosheid .’

Die...