Ook al schilderde hij traditionele, vrome en conservatieve taferelen, de Franse schilder Jean-François Millet werd ook in zijn tijd door de nodige gerenommeerde kenners als een grote vernieuwer gezien. Zijn arenlezende boerenvrouwen, het boerenechtpaar dat op een uitgestrekt stuk land staat te bidden (Het angelus), de zaaier die zijn gedecideerde stappen zet in het omgeploegde land: menige schilder liet zich er door inspireren.

Men bewonderde zijn niet-geïdealiseerde onderwerpen (arme boeren), zijn vernieuwende composities (slechts een paar mensen op het land), zijn gedempte kleurgebruik, zijn anti-academische techniek, zijn vereenvoudigde beeldtaal, en de gewijde sfeer van zijn schilderijen. Hij werd de ‘Homerus van het moderne landschap’ genoemd, terwijl er in stijl niets moderns aan af te zien is. Modern is gelijk aan kleurrijk, zoals bij Van Gogh, modern is niet de kleur van aarde.

Sombere kunst

De nieuwe tentoonstelling in het van Gogh Museum heeft als motto...