‘Wat is een schrijver nog vandaag de dag?’ vroeg Nelleke Noordervliet zich af als een van de sprekers tijdens de presentatie van Romantici en revolutionairen, het boek van Rick Honings en Lotte Jensen over Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en 19e eeuw. Dat was geen kleine vraag en die werd dan ook niet beantwoord, behalve door Nelleke Noordervliet zelf. De schrijver is niet veel meer vandaag de dag omdat we leven ‘in de nadagen van de literatuur als kunstvorm die ertoe doet, die ook door mensen die niet lezen als wezenlijk wordt gezien voor de beschaving van een land, een taal, een samenleving.’

Ondanks de toevallige...