Wanneer Maria van Rysselberghe de biografie van Jef Last had mogen schrijven zou hij daaruit te voorschijn zijn gekomen als een opwindende, amusante, ironische en altijd jeugdige jongeman die in onmogelijk Frans op de juiste momenten de verfrissendste toespraken wist te houden over de penibele culturele en politieke toestand van Europa in het midden van de jaren dertig.

Maria van Rysselberghe was de echtgenote van de Belgische schilder van pointillistische schilderijen Théo van Rysselberghe. Hij overleed in 1926. Na zijn dood ging Maria een appartement bewonen aan de rue Vaneau in Parijs, direct naast dat van de schrijver André Gide. Ook al was Gide homoseksueel met een voorkeur voor jonge jongens: ze werd zijn intieme vriend, kreeg een dochter van hem en was dagelijks om hem heen. Ze werd bekend als ‘La Petite Dame’ die in duizenden pagina’s verslag heeft gedaan van Gide’s dagelijks leven, na haar dood gepubliceerd als Les Cahiers de la Petite Dame.

briljante...