Deze Kroniek is opgedragen aan Max van Weezel

De Amerikaanse historicus Arthur Schlesinger jr. zei ooit over Isaiah Berlin, de Engels-Russische politiek filosoof en ideeënhistoricus, dat hij alles in het leven zo wist te intensiveren dat je er meer door ging onderscheiden, er beter door ging denken en begrijpen. Van Berlin is dan ook de uitspraak afkomstig dat een intellectueel iemand is die wil dat ideeën zo interessant mogelijk zijn.

Dat ideeën volgens Berlin zo interessant mogelijk zouden moeten zijn, veronderstelt dat ze niet meteen helemaal begrepen hoeven worden. Interessante ideeën zijn niet simpel; er zit veel in dat je op het eerste gezicht niet ziet. Er komt van alles tevoorschijn wanneer je over een idee gaat denken. Het betekent ook dat ideeën niet meteen praktisch toepasbaar hoeven zijn. Dan zouden ze een te eenvoudig instrument zijn, mooi op zichzelf misschien, maar je bent er snel op uitgekeken.

Isaiah Berlin was een intellectuele taxi: hij kwam alleen op...