Opnieuw relevant, want

De PVV bestaat 15 jaar en de partij van sterke man Geert Wilders ligt richting de verkiezingen opnieuw op ramkoers met het establishment – ongeacht onthullingen over wangedrag en fraude door Kamerlid Graus. Thijs Broer stelde in 2017 de vraag hoe fascistisch de partij is.

Voor critici van Geert Wilders was de timing van een sublieme ironie: uitgerekend tijdens het Catshuisberaad in maart 2012, toen VVD, CDA en PVV het eerste wankele kabinet van Mark Rutte overeind probeerden te houden, publiceerde filosoof en VVD-senator Sybe Schaap zijn boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen. In een van de hoofdstukken in zijn doorwrochte studie betoogde Schaap dat het rechts-populisme van de Partij voor de Vrijheid in menig opzicht deed denken aan de jaren ’30. ‘Ten tijde van de NSB bleken de instituties nog zo sterk te zijn dat deze beweging kon worden geïsoleerd en gemarginaliseerd,’ schreef Schaap. ‘Dit zou thans weleens problematischer kunnen...