Het laatste VVD-congres gaf een even bevreemdend als weinig verheffend tafereel te zien. VVD-leden keerden zich tegen de stikstofplannen van het kabinet en pleitten voor verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Vrije individuen hoeven van de VVD kennelijk geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor het collectief. Alsof er géén maatschappelijk probleem bestaat met stikstof of CO2.

Even irritant is de manier waarop fanatieke dieren- en milieuactivisten mensen de maat nemen als ze vlees eten, een auto op fossiele brandstof laten rijden of een vliegtuig nemen. Hiermee worden individuen verantwoordelijk gehouden voor collectief falen om de problemen met de bio-industrie, stikstof en vooral CO2 op te lossen.

Zelfs voor de meest welwillende burger, die het allerbeste voorheeft met de planeet en uit eigen beweging een persoonlijke bijdrage aan de oplossing van het milieuprobleem wil leveren, is het een godsgruwelijk ingewikkelde taak om zijn ecologische...