Regering Rutte IV is naarstig op zoek naar geld. Allerlei budgettaire tegenvallers en doelbewuste uitgavenverhogingen stapelen zich op. Volgens de vigerende begrotingsregels moeten miljarden aan tegenvallers binnen de begroting worden opgevangen. Al een aantal weken gaan daarom hardnekkige geruchten dat de overheid de belastingen wil verhogen in box 2, vooral om tegenvallers op te vangen bij de vermogensbelasting in box 3 vanwege het arrest van de Hoge Raad. Ondernemers en fiscalisten worden terecht onrustig.

Box 2 is bij het grote publiek onbekend. Het is het vieze publieke geheim van het Nederlandse belastingstelsel. In box 2 wordt het dividend en de vermogenswinst belast van aandeelhouders van besloten vennootschappen (bv’s) die 5 procent of meer van de aandelen in een bedrijf bezitten (‘aanmerkelijk belang’).

Weinigen krijgen ooit met box 2 te maken. In 2017 deden circa 400.000 mensen belastingaangifte in box 2. Dat is nog geen 3 procent van de ruim 12,5 miljoen...