Deze column is ook te beluisteren. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.

Nu de kinderen niet langer meer thuis les krijgen, de A1 weer stremt als verzuurde melk en eetafspraken helaas weer doorgaan zou u het bijna vergeten, maar we bevinden ons nog steeds in een wereldwijde gezondheidscrisis. Om het volk vanuit deze brandhaard naar veiliger tijden te loodsen, golden er vanaf maart 2020 noodverordeningen, die de minister van Volksgezondheid opdroeg aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Het ging om vrijheids- of evenementenbeperkingen die lokaal met spoed konden worden ingezet, maar niet door de volksvertegenwoordiging werden gecontroleerd. Begrijpelijk, maar vanuit democratisch oogpunt niet minder verontrustend.

De kortdurende crisissituatie die velen verwachtten, ging over in een langdurige verplichte winterslaap die deinde op steeds weer nieuwe uitbraakgolven. De noodverordeningen, slechts bedoeld voor een acute crisis, werden daarom op 1 december 2020 vervangen door de...