Na de teleurstellende verkiezingsuitslag van de SP bij de Kamerverkiezingen van november – de achtste nederlaag op rij sinds het aantreden van Lilian Marijnissen in 2017 – vroeg menigeen zich af hoe dat nou kon gebeuren. In veel opzichten hebben de socialisten het maatschappelijke tij mee. Een hele reeks misstanden waar de SP al decennia tegen knokt, kwam de afgelopen tijd hoog op de maatschappelijke agenda, van de verschraling van de zorg en de doorgeschoten privatisering tot de schrijnende armoede en de problemen rond arbeidsmigratie. Over dat laatste publiceerde het CBS onlangs nog interessante cijfers: het gros van de arbeidsmigranten in Nederland heeft laagbetaalde banen en dat aantal groeit ook nog fors, waaruit CBS-hoogleraar Ruben van Gaalen de conclusie trok dat meer grip op migratie wel degelijk mogelijk is door betere handhaving op arbeidsomstandigheden en hogere lonen: precies waar de SP al vele jaren voor pleit.

Maar dat alles uitte zich niet in meer stemmen voor...