Toen Jesse Klaver in september aankondigde niet meer aan ‘scorebordpolitiek’ te willen doen, waarna zijn fractiegenoot Bart Snels in oktober meldde dat GroenLinks álle begrotingen van het kabinet op voorhand zou steunen want GroenLinks wilde niet meer meedoen met ‘politieke spelletjes over de ruggen van politieagenten en leraren,’ vroeg half Den Haag zich af hoe die nieuwe constructieve strategie voor GroenLinks zou uitpakken. Was de Jessias opeens de Grote Gedoger geworden?

In ieder geval in één opzicht voegde Klaver meteen de daad bij het woord, zoals NRC deze week op een rijtje zette: GroenLinks kwam de afgelopen maanden met veel minder zinloze moties en zinloze debataanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar, en haalde bovendien negentien aangevraagde debatten van de lijst: een lovenswaardige poging om het eigen politieke effectbejag aan banden te leggen.