Deze week bespreek ik een vijftal grote misverstanden, die de wereldpolitiek in hun greep hebben en het zicht op de werkelijkheid vervormen. Vijf? Ik geef direct toe dat het ook maar een kunstgreep is om dat ronde getal te kiezen en dat er makkelijk nog eens vierhonderdvijfennegentig bij te verzinnen zijn. En ‘misverstand’ is ook maar een eufemisme. ‘Fake’ mag ook.

Misverstand 1: ‘Europa is op geopolitieke vakantie geweest’

Er wordt vaak gedacht dat de VS altijd alle kastanjes uit het vuur moet halen, en dat Europa wegkijkt. Dat heeft dan tot schoothondjesgedrag geleid, bandwagoning in het jargon. Maar de realiteit is anders: de VS heeft na de Tweede Wereldoorlog altijd een geprivilegieerd exceptionalisme geclaimd, uitverkoren om de wereld te leiden.

Voor een verenigd Europa was de rol (als Amerikaans instrument) weggelegd om financieel bij te dragen, de VS politiek te steunen om het verwijt van Amerikaans unilateralisme te helpen ontkrachten, maar nooit zelf het leiderschap te...