In de week dat Jaco Geurts, voormalig varkensboer en CDA-Kamerlid, ervoor pleitte dat in het Kamerrestaurant alleen nog Nederlandse producten worden gebruikt – die suggestie was hem aan de hand gedaan door boze boeren op het Malieveld – tapte ook VVD-Kamerlid Antoinette Laan uit het vaderlandse vaatje: alle medewerkers in de thuiszorg moeten Nederlands kunnen spreken.

Op de radio bleek de liberale politica niet te kunnen zeggen hoeveel mensen in Nederland er serieuze bezwaren tegen hebben dat hun thuishulp geen Nederlands beheerst (‘Er zijn veel mensen, of veel, er is een grote groep mensen die nemen contact met ons op’, hakkelde ze) zodat in het ongewisse bleef of het om tien, honderd of duizend klagende bejaarden ging, maar het punt was weer gemaakt: die buitenlanders moeten zich maar aanpassen, want we zijn hier in Nederland.

Zo groot is kennelijk de verleiding om politiek te bedrijven zonder verantwoordelijkheid.

Bij nader inzien bleek Antoinette Laan het Nederlands...