Liever luisteren dan lezen? Blendle heeft dit verhaal ingesproken.

Tijdens één van mijn eerste lessen staatsinrichting op het gymnasium hield de geschiedenisleraar ons voor dat er iets dramatisch was scheefgegroeid in de democratische verhoudingen. Terwijl in de loop van de twintigste eeuw de ministeries waren uitgedijd tot bureaucratische molochen van duizenden ambtenaren, moesten de 150 Tweede Kamerleden het nog steeds doen met anderhalve medewerker. Voor het parlement, stelde de leraar vast, was het vrijwel onmogelijk geworden haar controlerende taak naar behoren uit te voeren.

Inmiddels zijn we enige decennia verder, en is er aan scheve verhouding tussen parlement en ministeries nog helemaal niets verbeterd. Integendeel: nog altijd moeten de parlementariërs hun werk zien te doen met anderhalve medewerker, terwijl de departementen alleen maar nóg machtiger zijn geworden, en talloze grote bedrijven en belangenorganisaties inmiddels hele legers lobbyisten op het Binnenhof...