Opeens is democratische vernieuwing weer een hot issue. Van het correctief referendum tot talloze initiatieven op lokaal niveau: zijn we op weg naar een nieuwe democratie?

Harm van Dijk, initiatiefnemer van de G1000 in Amersfoort, krijgt een brok in de keel als hij het woord neemt. ‘Dat jullie hier in zo’n grote getale bijeen zijn, op je vrije zaterdagochtend, is fantastisch. Applaus voor jullie zelf!’ Een klaterende ovatie klinkt op in de Rijtuigenloods, een fraaie oude hal van de spoorwegen vol blauwgeschilderde stalen pilaren aan de rand van Amersfoort. Drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn hier zeshonderd burgers bij elkaar zijn gekomen om plannen te maken voor de toekomst van hun stad. Ze zijn door loting geselecteerd. Zesduizend kiesgerechtigde Amersfoorters kregen een uitnodiging, 517 meldden zich aan. Nu zitten ze in groepjes van tien aan tafel met speciaal uitgenodigde politici, ambtenaren, ondernemers en kunstenaars voor een massale brainstorm. Tussen de...