Hij is teleurgesteld in Nederland. Juist kleine lidstaten kunnen de impasses in Europa doorbreken, meent minister van Staat Hans van Mierlo. Maar Nederland durft niet genoeg, verschuilt zich gemakzuchtig achter Amerika. Net als met de oorlog in Irak. ‘Er is sprake van een collectief tekortschieten van de Europese landen.’

Het lijkt erop dat Nederland komend voorjaar gaat stemmen over de voorstellen die de Europese conventie – de denktank over de toekomst van Europa – heeft opgesteld. De nieuwe verdragstekst, waar tussen februari 2002 en juni van dit jaar onder leiding van de gewezen Franse president Valéry Giscard d’Estaing aan is gewerkt, zou als een soort grondwet moeten fungeren voor de Europese Unie. Die wordt volgend jaar met tien nieuwe leden uitgebreid.

Volgens Giscard d’Estaing zit het verdrag zo goed in elkaar dat het de komende vijftig jaar mee kan. Toch is het in de ogen van de Nederlandse minister van Staat Hans van Mierlo (72) nog verre van perfect....