Linda Bakker, Senior onderzoeker lectoraat Organiseren van Waardig Werk, Hogeschool Utrecht

‘Er is krapte op de arbeidsmarkt en veel mensen vallen uit, terwijl een hele groep mensen met onbenut potentieel heel moeilijk aan het werk komt. Zoals statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus, red.), mensen die al heel lang niet gewerkt hebben, mensen zonder startkwalificaties, schoolverlaters. Als het lukt om meer van deze mensen aan het werk te krijgen, dan scheelt dat ook voor de werkdruk van mensen die al aan het werk zijn. We moeten af van symptoombestrijding: er is een andere kijk op de arbeidsmarkt nodig, waarbij niet het werk maar de mensen centraal staan. Waarbij je op talenten focust, niet op tekortkomingen. Dat kun je doen door job carving: het werk aanpassen aan de persoon. Door het werk op een andere manier te verdelen, kan iemand vooral doen waar die goed in is. En in plaats van drempels op te werpen door allerlei kwalificaties te eisen, kunnen werkgevers kijken...