Tussen de bedrijven door stuurde Mark Rutte van de week een migratienotitie naar de andere EU-lidstaten met zijn inzet voor de Europese top in februari. Het kabinet wil de asielinstroom in Europa beperken met meer geld voor grensbewaking en een snellere terugkeer van afgewezen asielzoekers, en dringt erop aan dat eerder gemaakte asielafspraken nu écht worden nagekomen.

De inzet was ongetwijfeld kordaat bedoeld – Rutte moest laatst aan zijn eigen partij beloven dat hij persoonlijk het voortouw zou nemen in het bedwingen van de ‘ongecontroleerde asielinstroom’ – maar aan de voorstellen was weinig nieuws. Zelfs het ogenschijnlijke nieuwe plan voor een experiment om de asielprocedure af te handelen aan de buitengrens van Europa is al vele jaren oud. Binnen het ministerie van Justitie werd er twintig jaar geleden al over gesproken naar aanleiding van de studie ‘People flow. Managing Migration in a New European Commonwealth’ van de Britse denktank Demos, maar er werd vrijwel...