‘De kunst van belastingheffing bestaat eruit de gans zo te plukken dat de meeste veren worden verkregen bij het geringste gesis.’
Jean-Baptiste Colbert, minister van Financiën onder Lodewijk de 16e.

Progressieve denkers bepleiten een nieuw idee van verdelende rechtvaardigheid: het limitarisme. Volgens dat idee zouden mensen door de staat moeten worden begrensd in hun rijkdom. Boven een bepaalde limiet aan inkomen of vermogen – waarover het precies gaat wordt niet duidelijk – zou die rijkdom moeten toevallen aan de staat via herverdeling, regulering of andere vormen van overheidsingrijpen.

De intellectuele moeder van het limitarisme is Ingrid Robeyns, als hoogleraar politieke filosofie en toegepaste ethiek verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Volgens haar is limitarisme ‘de opvatting dat het niet moreel toelaatbaar is om rijk te zijn’. Robeyns vindt dat ‘het in bezit hebben van grote concentraties aan vermogen geen algemeen positieve bijdrage levert’.

Het...