Na de fractievergadering van afgelopen dinsdag kreeg PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk een telefoontje van partijleider Lilianne Ploumen: dat er van verschillende vrouwen ernstige meldingen waren binnengekomen van ongewenst gedrag, waaronder twee officiële klachten, dat hem per direct het woordvoerderschap van sociale zaken werd afgenomen, en dat ze hem wilde vragen te overwegen als Kamerlid terug te treden. Waar de meldingen over gingen en wat het ongewenste gedrag precies inhield, werd hem door Ploumen niet verteld, want de meldingen waren in vertrouwen gedaan, en er zou onderzoek in gang worden gezet. Daarop hield Van Dijk de eer aan zichzelf, met een korte verklaring: ‘In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden’.

De hakbijl viel pas echt toen het NOS Journaal die avond met het nieuws over Gijs van Dijk opende, inclusief een verklaring van een vrouw genaamd Cornelia Klaster, die zich al twee jaar geleden had gemeld bij het partijbestuur met klachten over het Kamerlid, waarna het onafhankelijk onderzoeksbureau CAOP na tien weken onderzoek in een 76 pagina’s tellend rapport had vastgesteld dat de aantijgingen ongegrond waren. Uit het rapport, dat ik van de week kon inzien: ‘Voor onderzoeker is niet aannemelijk geworden dat heer Van Dijk gedrag heeft laten zien in de richting van mw. Klaster dat, in de zin van de Klachtenregeling PvdA, kan worden aangemerkt als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.’

Toen Klaster, die naar eigen zeggen PTSS heeft, zich niet bij het rapport wilde neerleggen, moesten er een advocaat en een kort geding aan te pas komen om haar te laten ophouden met een vrijwel dagelijkse stroom beschuldigingen via sociale media.

Je kunt je afvragen waarom het Kamerlid zo snel is opgestapt.

Die zaak werd nu dus weer opgerakeld, en door de NOS in verband gebracht met de nieuwe meldingen die bij de PvdA waren binnengekomen, en met de affaire-Marc Overmars, de Ajax-directeur die afgelopen week in opspraak raakte vanwege grensoverschrijdend gedrag en het versturen van dick pics naar vrouwelijke collega’s.

‘Het is niet nieuw maar het haalt wel het nieuws, en niet zo’n beetje’, verklaarde het NOS Journaal. Ja, dacht ik: de beschuldigingen van ongewenst gedrag haalden het nieuws omdat de NOS er uitvoerig over berichtte. In de bewuste uitzending op dinsdagavond zei Cornelia Klaster dat Van Dijk haar appjes had gestuurd met teksten als ‘dikke kus’, en dat hij haar verschillende keren had omhelsd. ‘Waarom doe je dat?’, klonk het. Waarna Lilianne Ploumen verklaarde dat de meldingen over Gijs van Dijk in een patroon pasten, en dat ze voor zero tolerance was, want vrouwen moeten zich altijd veilig voelen.

De kwestie riep vragen op. Hoe serieus zijn de klachten van Cornelia Klaster te nemen? Wat hielden die nieuwe meldingen in? Is de affaire rond Gijs van Dijk wel te vergelijken met het grensoverschrijdende gedrag van types als Marc Overmars?

Toen vervolgens via het AD bleek dat de kwestie rond Cornelia Klaster en de meldingen over zijn privéleven naar voren waren gebracht door kunstenares Tinkebell, met wie Van Dijk na zijn scheiding een affaire beleefde, kwam daar nog de vraag bij of hij niet het slachtoffer is geworden van een rancuneuze ex-geliefde. Als het inderdaad draait om ‘niet eerlijk’ te zijn geweest ‘in de relationele sfeer’, waar bemoeit de leiding van de PvdA zich dan mee? Vervolgens bleek ook dat enkele jaren geleden al tijdens het onafhankelijk onderzoek was vastgesteld dat Cornelia Klaster niet door Gijs van Dijk met ongewenst gedrag was bestookt maar eerder andersom – getuige het rapport van het CAOP.

Maar toen was in het hele land bij de koffieautomaat al te horen dat Gijs van Dijk vast niet voor niets was teruggetreden, want waar rook is, is vuur.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom het Kamerlid zo snel is opgestapt: als er weinig aan de hand zou zijn, waarom heeft hij de aantijgingen dan niet getrotseerd? Aan de andere kant: waarom zou Van Dijk nog iets te maken willen hebben met een partijtop die hem meteen als een baksteen laat vallen? Over veiligheid gesproken.