Een meerderheid van gemeenteraad van Utrecht wilde afgelopen najaar iets doen aan de constante financiële nood van het armste deel van de bevolking. De raadsleden hadden gezien dat deze huishoudens bij de minste financiële tegenwind in de problemen kwamen: een kapotte wasmachine werd gefikst ten koste van een huurachterstand, hoger uitvallende zorgkosten werden gecompenseerd met het opzeggen van de sportclub. Of – erger – door schulden te maken. De oplossing zocht de raad in het verlichten van de gemeentelijke lasten. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, moest de vermogensgrens omhoog, vond de raad onder aanvoering van GroenLinks en de PvdA. 

Drie dagen voor Kerst vernietigde minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken dat lokale besluit. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe hoog de lokale belastingen zijn, maar mogen niet zelf beslissen aan wie ze deze lasten willen kwijtschelden. Inkomensbeleid is geen gemeentelijke aangelegenheid, is het idee daarachter.

Hoe...