Jaarlijks ontvangt de Tweede Kamer een document dat Voortgangsrapportage F-35 heet. Dat was afgelopen 17 september weer het geval. De volksvertegenwoordiging krijgt heel wat jargon te verstouwen: pagina’s lang Haags proza vol beheersmaatregelen, functionele controle, instandhouding, aandachtspunten, uitdagingen, intensiveringen, onderkende tekortkomingen, verouderde ALIS software architectuur, veiligstellingen na incidenten, uitgangspuntennotities, plandollarkoersen, valutaschommelingen, exploitatieramingen, bandbreedtes van risicoprofielen, en meer ambtelijke termen die het Groot Dictee der Nederlandse Taal niet eens zouden halen.

Maar steevast is de boodschap van die rapporten dat al het geld welbesteed is. Er zijn natuurlijk hier en daar wel wat negatieve puntjes maar dat komt allemaal heus wel in orde. De F-35 kost al bijna vijf miljard, maar gaat u maar rustig slapen.

Lees ookMacht op vrijdag: De F-35 is een vraatzuchtig miljardenmonster10 mei 2019

In het hoofdstuk ‘Product’...