De vermogensongelijkheid is groot en groeiende, zowel in Nederland als in andere landen – met de VS als uitschieter. Naast erfenissen en winst, zijn salarissen een belangrijke bron van vermogensongelijkheid. Er zijn extreme gevallen, zoals de torenhoge salarissen van CEO’s, topsporters, mediapersoonlijkheden en de sterren van de entertainmentindustrie. We hebben het hier over mensen die miljoenen per jaar verdienen, en tot op zekere hoogte ook over diegenen die iets minder verdienen – bijvoorbeeld een paar honderdduizend euro of dollar per jaar (al kun je discussiëren over waar je de grens legt tussen ‘goedbetaald’ en ‘extreem goedbetaald’). Laten we zeggen dat we hierbij kijken naar mensen wier vermogen als gevolg van zulke verdiensten de grens van ‘10 miljoen’ overschrijdt.

De beloning van corporate executives heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen, in het bijzonder in de VS en de Londense City. Van de 350 Amerikaanse bedrijven met de hoogste...