Dit artikel is ook te beluisteren.

Op 24 december heeft de Hoge Raad met een arrest uitspraak gedaan in een massaal-bezwaarprocedure die spaarders hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Zij hebben de afgelopen jaren namelijk nul rendement gehaald op hun spaargeld en moesten toch inkomstenbelasting betalen. Maar in box 3 doet de fiscus alsof alle mensen een gelijk rendement behalen op hun vermogen, ongeacht hoe ze dat vermogen beleggen. Vervolgens wordt dat rendement met 31 procent belast.

Naar het oordeel van de Hoge Raad is box 3 in tegenspraak met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mensen betaalden inkomstenbelasting over een door de overheid verondersteld, fictief rendement dat belastingplichtigen nooit in werkelijkheid hebben behaald.

De Hoge Raad vindt Box 3 ook discriminerend. Dat fictieve rendement is hoger verondersteld naarmate mensen meer vermogen hebben, omdat mensen dan meer risico zouden nemen met hun beleggingen. Maar omdat niet iedereen...