Nog nahijgend van de sprint die hij zojuist door het Kamergebouw had getrokken, stond Wybren van Haga (BVNL) voor de camera. Wat hem nu net toch was ‘overkomen’: hij was de staatssecretaris van Defensie in de plenaire zaal misgelopen (‘ik was dertig seconden te laat’). Reden: hij is als fractie met drie Kamerleden ‘onderbezet’. Op grond van een debat dat op de achtergrond te horen was, concludeerde Trouw-journalist Auke van Eijsden fijntjes dat het filmpje in werkelijkheid veel later was opgenomen.

Het is in een notendop de politieke dans die vooral buiten Den Haag bekend is. Bij het woord ‘Kamerdebatten’ doemt het beeld op van een rij ongeduldige Kamerleden trappelend voor de interruptiemicrofoon die een appeltje hebben te schillen met de (al dan niet appende) bewindspersonen in vak K. Het is het beeld van het plenaire debat dat wordt gehouden in de grote vergaderzaal, voorgezeten door de Kamervoorzitter, waar een minimaal aantal Kamerleden voor aanwezig moet zijn...