Deze column is ook te beluisteren.

In Hongarije, door Geert Wilders gezien als het beloofde land in Europa, is de man geboren die voor velen de essentie van de ‘grote transformatie’ heeft beschreven. Karl Polanyi, auteur van de klassieker uit 1944 met dezelfde naam, beschrijft een alterna­tief voor dominantie van de markt in de samenleving. Zijn inzichten blijven actueel, vooral vlak voor de Europese verkiezingen. Polanyi’s stelling is dat de markt niet de na­tuurlijke staat van onze samenleving is, zo­als vaak wordt beweerd. De markt is juist ingebed in maatschappelijke structuren en afhankelijk van wet­ en regelgeving. In een tijd waarin bijna alles markt is, zijn we ver­vreemd van het idee dat er ook een alterna­tief kan zijn. Alles moet eigendom van iemand zijn, niets van ons allemaal. Dat is de dominante maatschappelijke structuur.

De Europese Unie is hierop gefundeerd. De Europese integratie, met het vrije verkeer van arbeid en kapitaal,...