Als chaos het woord is dat de politiek in Groot-Brittannië en de VS typeert, dan lijden beide landen aan hetzelfde ernstig verval. Daar hebben zij niet alleen zelf, maar ook andere landen last van. De effecten van brexit en Trump zijn de vertolking van die last. Politicologen spreken van ‘failed states’. Maar er is een verschil. Voor de wereld, en Europa in het bijzonder, is het verval van Amerika erger dan het verval van het Verenigd Koninkrijk.

Daar was deze week in ons land weinig van te merken: tegenover het brexit-geweld moesten zelfs de opiniemakers en de druktemakers hun analyses over de ruzie tussen Gordon en Angela de Jong en het overlopen van Linda de Mol van RTL naar Talpa een beetje inkorten. In dat opzicht krijgt brexit de aandacht die het verdient. Maar afgaand op de zendtijd is de stelling dat een brexit uit de EU minder belangrijk is dan een vertrek van de VS uit de Navo, onverkoopbaar. Toch denk ik dat. Voor de wereld, en zeker ook voor Europa.

De Verenigde...