Liever luisteren dan lezen? Dat kan, Blendle heeft dit verhaal ingesproken.

Het echte werk gaat vandaag beginnen in het Europees Parlement. Na de Europese verkiezingen hadden Europarlementariërs in juli al enkele weken vergaderd in Brussel en Straatsburg, maar al snel volgde het zomerreces. Deze week moeten ze echt aan de bak. Dat zal voor de meerderheid wennen zijn: maar liefst 61 procent van de leden die in mei werden verkozen is nieuw. Nog nooit was het verloop zo hoog.

Al die Europarlementariërs hebben een gedragscode moeten accepteren, waarin ze beloven het publieke belang boven hun persoonlijke belang te stellen. Er zijn echter nauwelijks controles op potentiële belangenverstrengeling en het komt er eigenlijk vooral op neer dat Europarlementariërs voor zichzelf de afweging moeten maken of er een belangenconflict is. De mate waarin het Europees Parlement is beschermd tegen belangenconflicten, hangt voor een groot deel af van de integriteit van zijn leden.

Het Parlement...