De sterverslaggever kijkt recht in de camera, een microfoon onder zijn neus. ‘Je kunt niet zomaar af van fossiele brandstoffen, er zijn te veel politieke belangen mee gemoeid,’ begint hij. Onder in beeld verschijnt het logo van het internationale olie- en gasbedrijf Statoil. De journalist praat verder, rap rijgt hij zijn zinnen aaneen. ‘Dus je moet toe naar een soort combinatie van zowel de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, om die goedkoper te maken, alsook het gebruik van steeds schonere fossiele brandstoffen. (…) Je kunt niet zomaar switchen.’ Het video’tje sluit af met een uitnodiging om op twitter hierover verder te praten, #lowcarbonEU.

Tabloid-achtig

Met gefronste wenkbrauwen kijkt Ryan Heath twee jaar later zijn filmpje terug. ‘En wat… Oh, wij hebben het online gezet,’ mompelt hij, met een blik op de afzender: Politico Europe. De vraag die onbeantwoord in het glazen kantoortje hangt, is waarom de journalist figureert in een video die door de industrie...