De timing is in ieder geval voortreffelijk. Nog geen maand nadat CDA-Kamerlid Jaco Geurts de boze boeren op het Malieveld naar de mond stond te praten en vervolgens ook nog eens de stikstofberekeningen van het RIVM in twijfel trok, werd van de week bekend dat een partijcommissie van het CDA komend weekend op het partijcongres zal pleiten voor het tegenovergestelde: een reusachtige, duurzame omslag in het landbouwbeleid.

Volgens de commissie van het Wetenschappelijk Instituut, die een visie heeft ontwikkeld op de Nederlandse samenleving in 2030, moet Nederland niet langer de tweede landbouwexporteur ter wereld willen zijn. De boeren moeten af van de massale productie van goedkoop vlees. ‘Waarden als duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur te willen blijven,’ schrijft de commissie.

In plaats van schaalvergroting en winstmaximalisatie moet duurzame kwaliteitsproductie centraal komen te staan....