Dat de jaren zestig van de vorige eeuw in vele opzichten voor een duurzame bevrijding van van alles heeft gezorgd, zou ik niet graag ontkennen. Er zijn sindsdien vaak genoeg pogingen gedaan om de situatie van vóór die jaren weer te herstellen, te ‘restaureren.’

De jaren zestig zorgden voor een minder hiërarchische samenleving, jongeren en volwassenen die mondiger werden, autoriteiten die minder autoritair gingen optreden, seksualiteit en erotiek die in de openbaarheid kwamen, de verbeelding die aan de macht wilde, het wegvallen van de kerk als instituut en als instantie die de moraal bepaalde, kritiek op het consumentisme, de dekolonisatie, kritiek op het kapitalisme, het ruimer toelaten van gevoelens en emoties, de tweede feministische golf, baas in eigen buik en het ontstaan van alternatieve wereldbeelden.

Dit zijn verworvenheden die we niet graag loslaten. Wat er ook over de huidige toestand in Europa en de wereld te zeggen valt, deze voorbeelden van bevrijding zijn het...