Op het titelblad van Vaderliefde, het nieuwe boek van P.F. Thomése, ontbreekt een genreaanduiding. Geen ‘roman’, zoals je bij deze romancier had kunnen verwachten. En evenmin een ‘biografie’, terwijl het onderwerp – het leven van ’s schrijvers vader Frits Thomése (1921-1929) – wordt benadrukt door de titel Vaderliefde.

De flaptekst – vaak van de hand van de schrijver zelf – verbreedt dit onderwerp naar ‘de “gemiste levens” van Thoméses ouders en voorouders’, tezamen goed voor ‘de mythologie van een jeugd’, tevens ‘een familieroman’. Zo hybride dus als je van de schone letteren kunt verwachten, het voorrecht van de schrijver tenslotte die naar hartelust geestkracht tegenover de dorre feiten mag inzetten – anders dan de aan banden gelegde biograaf.

Toch stelt Thomése zich als biograaf op bij dit bij uitstek biografische onderwerp – het tot leven brengen van de levens van zijn vader en zijn moeder Betty Lykles (1926-2018). Wel een biograaf...