In 1946 ging de Vrijzinnig Democratische Bond op in de nieuw opgerichte Partij van de Arbeid. De VDB was een links-liberale partij die zich vanaf 1901 flink had geroerd in de Eerste en Tweede Kamer. Een van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter was Arnold Kerdijk (1846-1905), afkomstig uit een welgestelde Rotterdamse koopmansfamilie met een sociaal hart. Hij had zich ingezet voor het algemeen kiesrecht, voor vrouwenrechten, de ongevallenwet, de leerplicht, het arbeidsrecht en was een warm voorstander van ‘verheffing’ van de arbeidersklasse. Kerdijk heette een paternalistisch liberaal. De Stichting Kerdijk, die jaarlijks een naar hem genoemde lezing organiseert, zegt dan ook te hechten aan ‘positief paternalisme’.

Bloed, zweet en tranen

De eerste Kerdijklezing werd in 2011 onder de titel ‘Meritocratie is niet genoeg’ gehouden door Job Cohen, toen fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hoe onheilspellend het begrip ‘meritocratie’ ook klinkt, ook Job...