Het ligt voor een etholoog, een bioloog die het gedrag van dieren bestudeert, niet voor de hand om het gedrag van zijn eigen soort, de bioloog te bestuderen. Een etholoog zoekt naar eigenschappen die voor bepaalde apen, vogels of vissen karakteristiek zijn en hoopt daarin patronen te vinden. Maar van afwijkingen en uitzonderingen houdt hij ook.

Wie het gedrag van biologen bestudeert (Midas Dekkers, Jelle Reumer, Dick Hillenius, Maarten ‘t Hart, Frans de Waal, Jan Tinbergen, Redmund O’Hanlon, Richard Dawkins) zal er niet gauw een vinden die zijn eigen leven zo belangrijk vindt dat hij al tijdens zijn leven zijn persoonlijke correspondentie publiceert. Zo personalistisch zijn ze meestal niet.

Van specialist naar omnivoor

Dat wordt anders wanneer de bioloog zich ontwikkelt tot een schrijver of essayist. Dan gaan de deuren naar de rest van het leven vanzelf open. Van specialist naar omnivoor. En dan nog is het verrassend dat de bioloog Tijs Goldschmidt, die al vanaf zijn eerste...