Wie zich de afgelopen weken verbaasde over het eigengereide optreden van D66 in de coalitie – met als meest treffende voorbeeld de moed waarmee Kamerlid Tjeerd de Groot de boze boeren op het Malieveld trotseerde terwijl coalitiegenoten CDA, VVD en ChristenUnie om het hardst probeerden bij de opstandige agrariërs in het gevlei te komen – doet er goed aan nog even de speech van Alexander Pechtold bij het debat over de regeringsverklaring in oktober 2017 na te lezen.

‘Wij zijn een coalitie van rivalen,’ sprak de toenmalige D66-leider. ‘De ideologische verschillen binnen dit kabinet blijven zichtbaar in de Kamer. Want voorzitter, u moet maar zo denken: wie vuile was buiten hangt, houdt het binnen fris.’

Dat klonk heel anders dan Diederik Samsom, die als PvdA-leider tijdens het vorige kabinet-Rutte juist zijn uiterste best deed de onenigheid tussen PvdA en VVD in de coalitie binnenskamers te houden. Vanwege Samsoms eindeloze loyaliteit aan het door hemzelf gesloten verbond...